Ontwikkeling inkoopstrategie voor Schiphol

Luchthaven Schiphol liet in 2018 enkele grote, nieuwe facilitaire contracten in werking treden met als hoofdonderdeel schoonmaak. De facilitaire contracten op het gebied van schoonmaak, glasbewassing, technisch onderhoud, sanitair en inrichtingselementen, groen en sanitaire middelen en supplies bereikten hun einddatum en dat was tevens het startpunt voor een herorientering. Schiphol Group vroeg VFM te adviseren en ondersteunen bij

  • Vorming van een visie op dienstverlening, op basis van inzichten uit het verleden en ontwikkelingen in de toekomt.
  • Het vaststellen van een inkoopstrategie.

Onze werkwijze

Onze consultants Bart Mak en Victor van Hooijdonk vervulden de rol van projectleider in het traject. Het traject startte met de ontwikkeling van een visie op dienstverlening. Een heldere visie, die rekening houdt met ervaringen uit het verleden en inspeelt op toekomstontwikkelingen, is onontbeerlijk in voorbereiding op een aanbesteding. Verschillende onderzoeksactiviteiten zetten we in waaronder gesprekken met interne en externe stakeholders, een analyse van de huidige situatie en een analyse de aanbiedersmarkt. De gegevens uit het onderzoek vormden de basis voor interactieve sessies waarmee Schiphol kwam tot een gedragen visie op de toekomstige diensterlening.

Samen met de verschillende stakeholders (inkoop, facilitair bedrijf, de klant, ..) ontwikkelden we een inkoopstrategie ten aanzien van inkoopprocedure, perceelindeling, planning, contractvorm en contractduur. Ook het te gebruiken performancemodel is specifiek gemaakt voor de nieuwe setting. 

Resultaat en toegevoegde waarde

Het resultaat is een gedragen visie op dienstverlening en een inkoopstrategie die aansluit bij de strategische doelen van Schiphol Group. Na de visievorming trad VFM op als projectleider van de aanbesteding en de implementatie van de contracten.

Gerelateerde projecten

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord