Procesbegeleiding en coaching Tata Steel

De manager HTD (Hoogovens Technische dienst) heeft VFM gevraagd om te ondersteunen bij een ophanden zijnde transitie (HTD Synergie). Doel van deze transitie is het optimaal inzetten van de beschikbare technische capaciteit door het proces van intake, voorbereiding, planning, en afhandeling centraal te organiseren. Doel van de inzet was de lijnmanagers te ontlasten gedurende de eerste vier maanden van de transitie. Tevens het verbeterteam (drie personen) dat verantwoordelijk was voor Organizational Health binnen de Oxy Staal Fabriek (OSF2) coachen op het pragmatisch en toepasbaar maken van voorgenoemde. Het verbeterteam staat voor de uitdaging om het model van hoog tot laag bij de OSF2 toepasbaar te maken waardoor er een lerend en blijvend effect gaat ontstaan bij de diverse verbetertrajecten. Op basis van de ervaringen bij de HTD waarbij dit is toegepast gevraagd hierin te ondersteunen.

Onze werkwijze

In de rol van procesbegeleider is samen met een veranderkundige van BEX (business excellence) het proces begeleidt vanuit de principes van Organizational Health. Door de leerpunten vanuit elk volgend traject mee te nemen werd het begin gemaakt met een leercirkel waarbij mensen aan elkaar verbonden raakten. De samenwerking met de veranderkundige maakte dat deze ook in balans was volgens het model.
Het Organizational Health model is bekend bij de leden van het verbeterteam, maar niet voldoende geborgd in hun dagelijks handelen. Er is gekozen om klein te beginnen bij een sectie van de OSF2 waarbij potentiele verbeteringen geïnventariseerd zijn. In teamsessies dieper ingaan op de materie en resultaten, waarbij wordt geswitcht van analyse (identificatie en plotten in het model) naar praktische aanpak en methoden. Hiermee krijgt het verbeterteam meer toepassingsmogelijkheden vanuit de theorie die praktisch ingezet worden en krijgt de sectie die begeleidt wordt meer zicht op hun eigen invloed op verbeteringen.

Resultaat en toegevoegde waarde

Vermindering van transitiedruk en weerstand door de focus op leerervaringen te leggen, deze te objectiveren en deze te delen met anderen. Hiermee waren de lijnmanagers meer in staat zich te focussen op het aansturen van de mensen en op de toekomst.
Het coach project loopt nog, praktisch gezien gaat het traject een draaiboek opleveren waarbij van missie en visie tot resultaat en borging in de praktijk praktische tips en trucs staan beschreven. Concreet gaat het succesvolle verbetertrajecten opleveren waarbij de lijn door middel van praktische begeleiding is meegenomen in de strategie van de OSF2 tot en met de praktische vertaling ervan.  

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord