Schone woongebouwen voor woonstichting SSW

Woonstichting SSW biedt in de gemeente De Bilt betaalbare huurwoningen aan in wijken waar mensen prettig kunnen wonen. Daarbij werken ze nauw samen met maatschappelijke partners, met respect voor elkaars rol.
De algemene ruimtes van de woongebouwen van SSW, zoals trappenhuizen en galerijen, worden schoongemaakt door een externe partij. Deze is daarnaast ook verantwoordelijk voor de glasbewassing. Vanwege het aflopen van het huidige contract, besloot SSW om de dienstverlening opnieuw in de markt te zetten. SSW vroeg VFM om begeleiding bij de offerteaanvraag. Consultants Suzanne Wetzels en Demi van Achthoven gingen aan de slag met deze opdracht. 

Onze werkwijze

VFM trad op als inhoudelijk adviseur en voerde de procesbegeleiding uit in samenspraak met SSW. De doelstelling van SSW was om de resultaatgerichte werkwijze te borgen in de contractafspraken én de kwaliteit van de schoonmaak en glasbewassing meetbaar te maken. Zo kunnen de opzichters en wijkbeheerders toezien op de naleving hiervan. 
Een projectgroep werd samengesteld met daarin een afvaardiging van de afdelingen Contractmanagement, Wijkbeheer, Financiën, Sociaal beheer en Beleid van SSW. Samen met de projectgroep stelde VFM de eisen, wensen en uitgangspunten vast in diverse werksessies. 
Op advies van VFM besloot SSW om de opdracht in twee regionaal verdeelde percelen in de markt te zetten. Enerzijds voor risicospreiding (mocht de ene leverancier niet voldoende presteren, is het relatief makkelijk uit te wijken naar de andere leverancier). Anderzijds voor vergroting van de toegankelijkheid voor het MKB. 
Begin 2021 verstuurde VFM namens SSW de offerteaanvraag naar de geselecteerde leveranciers.

Kwaliteitsborging

Het resultaat zijn twee nieuwe overeenkomsten met twee leveranciers voor de schoonmaakdienstverlening en glasbewassing voor SSW, die aansluiten op de doelstellingen van SSW. 

Erik Zeldenrijk (Contractmanager, SSW): 
“De korte lijnen, heldere communicatie en duidelijke adviezen van VFM, waren van grote toegevoegde waarde in het proces.”

Als vervolg op het afgeronde offertetraject, gaat VFM SSW ondersteunen bij het borgen van de gecontracteerde kwaliteit. Zo gaat VFM de wijkbeheerders van SSW trainen op het toezien op de kwaliteit, de implementatie begeleiden en VSR-KMS metingen uitvoeren in de woongebouwen van SSW. 

Gerelateerde projecten

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord