Schoonmaaktender NS met focus op transparantie, flexibiliteit en openheid

Transparantie zorgt voor een financieel gezonde samenwerking en begrip

Afgelopen week heeft NS stations haar tender gepubliceerd voor de schoonmaak van alle stations in Nederland. Ambitie van NS is om in de nieuwe samenwerking meer transparantie, flexibiliteit en openheid te realiseren. Het afgelopen jaar heeft NS met haar stakeholders, waaronder ProRail als belangrijkste financier, en met ondersteuning van VFM facility experts toegewerkt naar een nieuwe contractvorm. 

Nederland duurzaam bereikbaar

Belangrijk uitgangspunt voor NS en ProRail blijven de reizigers. Ook hebben NS en ProRail duurzaamheid stevig verankerd in hun bedrijfsvoering en worden er de komende jaren belangrijke stappen gezet om Nederland duurzaam bereikbaar te maken. Hierbij speelt het gebruik van data een steeds belangrijkere rol. Data die in de keten met de schoonmaakpartners over en weer gedeeld gaat worden. De eerste stap in een transparante ketensamenwerking. 

Samenwerken op een financieel gezonde manier

Van alle ketenpartners wordt verwacht dat men transparant is in haar bedrijfsvoering. Doel van die transparantie is om op een financieel gezonde manier samen te werken. Dit geeft mogelijkheden om binnen de budget-gestuurde operatie per station de aandacht te verleggen naar zaken die er echt toe doen. Hierdoor wordt meer flexibiliteit gecreëerd op station-niveau. 
Het principe is gebaseerd op geven van vertrouwen aan schoonmaakmedewerkers om binnen de afgesproken regelruimte te acteren vanuit hun kennis en expertise. Dit resulteert in een procesoptimalisatie en maatwerk per station, (kosten-) efficiënt werken en klantbeleving. De dingen die er toe doen, krijgen de juiste aandacht. 

Open boek calculatie zorgt voor transparantie en begrip 

Om dit te bewerkstelligen is er na overleg met de markt gekozen voor een inschrijving middels een open boek calculatie waardoor er over en weer transparantie en begrip is op de financiële ontwikkeling van het contract. Financiële transparantie betekent niet dat dit inzicht tot een kostenverlaging dient te leiden, maar eerder een kosten verschuiving tot gevolg heeft. Het gaat erom dat de goede dingen gedaan worden. 

Wij zien het als een belangrijke stap naar meer openheid, flexibiliteit en partnerschap. Meer weten over flexibel contracteren of het open boek principe, neem contact met ons op. 

Gerelateerde projecten

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord