Sourcingstrategie VNG

VNG heroverweegt de sourcingstrategie en sluit vijf nieuwe contracten af

Begin 2018 verloopt het contract dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in 2011 afsloot met een integraal facilitair dienstverlener. Hét moment voor herbezinning en oriëntatie. VFM begeleidde VNG bij het uitwerken van een sourcingstrategie gericht op de toekomst en ontwikkelingen die binnen VNG spelen.

Esther Verbaan (Regisseur Facilitaire Diensten, VNG): “De inhoudelijke kennis en ontzorging van VFM heeft ertoe geleid dat we vijf nieuwe leveranciers hebben gecontracteerd waarmee we klaar zijn voor de toekomst!

Strategiebepaling

Samen met VNG is een sourcingstrategie ontwikkeld voor de komende jaren. Er is gekozen voor kernachtige aanpak waarbij is gekeken naar de visie, ambitie en interne ontwikkelingen van VNG enerzijds. Anderzijds heeft VFM de externe ontwikkelingen in kaart gebracht. De conclusies zijn opgenomen in een afwegingskader op basis waarvan de verschillende scenario’s zijn uitgewerkt. Van single service tot aan integrale dienstverlening zijn de scenario’s getoetst. Resultaat is de keus voor een multiservice concept waarbij de diensten als thema’s in de markt worden gezet. Voorbeelden zijn de thema’s ‘eten & drinken’ en ‘ontvangst & veiligheid’. Met dit multiservice concept behoudt VNG grip op de uitvoering en wordt goed ingespeeld op de wisselende behoeften van de eindgebruikers. 

Aanbestedingen

Na afronding van de strategie zijn vijf aanbestedingen in de markt gezet. In alle aanbestedingen speelden aansluiting op de diversiteit van gebruikers van VNG een belangrijke rol. Daarnaast zijn  gastvrijheid, kwaliteit van de dienstverlening en MVO belangrijke onderwerpen in de aanbestedingen. 

Resultaat

In januari zijn de aanbestedingen succesvol afgerond en is de implementatie gestart. 
Het resultaat is een vijftal nieuwe dienstverleners binnen VNG die aansluiten op de toekomstvisie. VFM begeleidt VNG verder in de ontwikkeling van performance management en monitoring van contractafspraken. 

Gerelateerde projecten

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord