Strategisch huisvestingsplan en integraal werkconcept

Interim Programmamanager Strategische Huisvesting

Foto: Utrecht.nl

Gemeente Utrecht heeft de ambitie een gezond stedelijk leven te realiseren voor iedereen. Meer met én in de stad geldt hierbij als uitgangspunt. Dit vraagt om een andere manier van organiseren en samenwerken van de organisatie. De wijze waarop de organisatie gehuisvest is dient hierop aan te sluiten; waarbij de thema’s open (klantgerichtheid) en wendbaar (groei of krimp) van groot belang zijn. Om goed in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen en knelpunten op te lossen heeft Saskia Cornelissen, vanuit VFM samen met de Gemeente het Strategisch Huisvestingsplan opgesteld.

Strategisch huisvestingsplan

Dit plan vormt het strategisch kader waaraan alle toekomstige huisvestingsbeslissingen kunnen worden ontwikkeld en getoetst. Tevens geeft het een antwoord op de vraag hoe in te spelen op toekomstige groei of krimp van de organisatie, veranderingen in manieren van werken en de groeiende verwachtingen op het gebied van klantgerichtheid. Het plan beschrijft de visie en uitgangspunten voor huisvesting en biedt een oplossingsrichting om te komen tot een toekomstbestendige huisvesting, vanuit de disciplines  mensen en werkprocessen, ICT en systemen, services en huisvesting.

Ontwikkeling integraal werkconcept 

Nadat het strategisch huisvestingsplan was opgesteld werd het tijd voor actie. Het project 'Slimmer Werken en Slimmer Ontmoeten' werd gestart onder aanvoering van de projectleider en adviseur van VFM: Saskia Cornelissen. 

Het project bestond uit een aantal stappen:

  • Het  (door)ontwikkelen van een integraal werkplekconcept waarin de visie en ambitie van de  Gemeente Utrecht is vertaald naar de fysieke, virtuele en mentale en sociale werkomgeving. 
  • Het ontwikkelen van een integraal  samenwerkconcept waarin de behoefte aan Agile/Scrum werken worden vormgegeven en vertaald naar de fysieke, virtuele en mentale en sociale werkomgeving.
  • Het vormgeven van het ontmoetingsbeleid waarin de diversiteit van structurele en incidentele ontmoetingen worden gefaciliteerd. 
  • Het realiseren van een reeks van proeftuinen voor Slimmer Werken en Slimmer Ontmoeten waarin de concepten worden getest en geëvalueerd.
  • Het toevoegen van faciliteiten en capaciteiten op algemene verdiepingen.

Gerelateerde projecten

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord