TU Eindhoven ketensamenwerking

Samenwerking tussen leveranciers stimuleren bij TU Eindhoven

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”

Binnen de TU Eindhoven (TU/e) werken meerdere facilitaire leveranciers dagelijks aan het creëren van een prettige werk- en studie omgeving. Ondanks dat alle leveranciers gezamenlijk bijdragen aan het eindresultaat wordt de samenwerking onderling nog weinig tot niet opgezocht. Dit terwijl er veel thema’s zijn te definiëren die krachtenbundeling vragen. Om die reden heeft TU/e VFM gevraagd een bijeenkomst te organiseren waarin samenwerking tussen de facilitaire leveranciers centraal staat. Doel van de bijeenkomst was om de partijen kennis te laten maken met elkaar en ervan bewust te maken dat ze door samenwerking elkaar kunnen versterken. 

De sessie 

Martine de Kok en Fanny Nagelmaeker begeleidde de sessie met de facilitaire leveranciers en -medewerkers van de TU/e. Samenwerken gaat vooral over het ontdekken, ontwikkelen en benutten van elkaars kennis en expertises. Een gedeelde ambitie is een belangrijk startpunt voor elke samenwerking. Tijdens de bijeenkomst was er dan ook veel aandacht voor kennismaking en het definiëren van een gezamenlijke ambitie. Door met elkaar in gesprek te gaan  kwamen er al snel thema’s boven tafel waarin de partijen elkaar nodig hebben en kunnen versterken. De groep koos de drie belangrijkste thema’s en maakte afspraken over het oppakken van deze thema’s en het vervolg. 

Resultaat 

Een grote meerwaarde van de bijeenkomst zat volgens alle betrokkenen in het elkaar leren kennen en het zien van een gezicht bij een contract. Er bleken verschillende gedeelde vraagstukken te zijn. Een voor iedereen herkenbaar onderwerp betrof het gedrag van de studenten. En zo waren er meer onderwerpen te definiëren. Deze zijn samengevoegd en worden in projectgroepen verder uitgewerkt. Ook is er een stuurgroep geformeerd die de voorstellen en voortgang van de projectgroepen zal beoordelen. De volgende bijeenkomst wordt op korte termijn gepland zodat de samenwerking verder vorm kan nemen. 

Gerelateerde projecten

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord