Organisatieadvies

Quick Scan regie organisatie

Wilt u weten hoe uw facilitaire organisatie presteert, meer grip op faciltiair en meer toegevoegde waarde? Een goede facilitaire organisatie vormgeven reikt verder dan het dienstverleningsaanbod. In elke faciltiaire organisatie zijn drie functies te onderkennen. Het gaat om: Customer (vraag) Regie en Sourcing (aanbod). In de 'Quick Scan regie organisatie' kijken we naar deze drie elementen en naar de samenhang ertussen. 

  • Customer: vertegenwoordigt de gebruikerskant. hierbij maken we onderscheid tussen strategisch niveau: bestuur/directie, tactisch niveau: afdelingen en management en operationeel: de eindgebruiker. 
  • Regie: is primair gericht op het creëren van toegevoegde waarde voor het primair proces. De regie organisatie is de spil in de dienstverleningsketen tussen Customer (de vraag) en Sourcing (het aanbod). 
  • Sourcing: is in feite de gehele in- en externe uitvoeringsorganisatie en is verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren. 

Quick Scan

Onderstaand model is leidraad voor de Quick Scan regie organisatie waarin we Customer, Regie en Sourcing op strategisch, tactisch en operationeel niveau in kaart brengen en verbanden leggen. Deze snelle scan levert u een compact rapport op met resultaten, conclusies en aanbevelingen met daarbij een presentatie aan alle betrokkenen ter toelichting. De benodigde doorlooptijd is slechts 3 á 4 weken. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord