Ontwikkelen naar een regieorganisatie

Een professionele facilitaire organisatie ontleent haar bestaansrecht aan het bieden van een optimale ondersteuning van de klantvraag en haar toegevoegde waarde voor het primaire proces. Anticiperen op deze vraag gaat vaak ten onder in de dagelijkse operationele beslommeringen. Een facilitaire regieorganisatie biedt wél ruimte en kansen voor een actievere sturing op de facilitaire vraag- en aanbodzijde een maximale toegevoegde waarde aan klanten.

Een regieorganisatie is een facilitaire organisatie, die de klantvraag en het facilitaire aanbod op strategisch en tactisch niveau managed. Hierbij worden de operationele activiteiten maximaal uitbesteed. De belangrijkste taak van de facilitaire regieorganisatie is het afstemmen van de klantvraag op het leveranciersaanbod. Zij is als het ware de smeerolie tussen vraag en aanbod, de schakel tussen klantorganisatie en de facilitaire productie/aanbieders en vervult daarin een adviserende rol.

Alle facility managers krijgen de sourcingvraag vroeg of laat op hun bordje: gaan we de facilitaire diensten zelf uitvoeren of inkopen? En waar leggen we 'de knip'? VFM ondersteunt organisaties bij deze strategische afweging. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord