Organisatie

Let op! Deze vacature is vervuld.

Reclassering Nederland is een constante factor in de veiligheidsketen. Reclassering Nederland begeleidt verdachten en plegers van misdrijven vanaf de arrestatie tot aan de vrijlating. Hierover brengt zij advies uit aan de rechter. De reclassering ziet erop toe dat veroordeelden hun verplichtingen nakomen. Bijvoorbeeld een werkstraf of de voorwaarden voor toezicht na vrijlating. Ook voert Reclassering Nederland reintegratieprogramma’s voor ex-gedetineerden uit om ze voor te bereiden op een bestaan zonder criminaliteit. Op deze manier draagt Reclassering Nederland bij aan een veilige samenleving. In 2015 werkten er 1900 medewerkers bij de organisatie. Volgens Intermediair zat Reclassering Nederland dat jaar in de Top 50 van beste werkgevers van Nederland.

Verwachtingen

De medewerker inkoop ondersteunt en coördineert bij verschillende inkoopprocessen. Voor de komende tijd spelen in elk geval de volgende aanbestedingen: afvalverwerking, onderhoud vastgoed, implementatie Beveiliging, diverse ICT-projecten, koffie & ingrediënten, bedrijfsrestaurant Landelijk kantoor, nieuwe overheidsaanbestedingen OT2017 en EASI 2016 en diverse onderhandse aanbesteding. Wellicht wordt er in de periode van deze uitvraag een aanbesteding voor een Inkoop(bestel)systeem opgestart. De medewerker inkoop moet affiniteit en ambitie hebben om deze aanbesteding mee te helpen uitvoeren om vervolgens dit systeem mee te helpen inrichten en vullen.

Wij zoeken

Voor deze functie heb je een afgeronde hbo-opleiding, aangevuld met NEVI 1 Professional of een vergelijkbare inkoopgerelateerde opleiding. Je hebt relevante coördinerende ervaring op het gebied van facilitaire (Europese) aanbestedingen en hebt ervaring met Inkoop (bestel)systemen en implementatie van een systeem. Daarnaast ben je op de hoogte van de Europese aanbestedingsregels en de laatste ontwikkelingen op inkoopgebied. 

#LI-DNI

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord