Organisatie

Zonnehuisgroep Vlaardingen biedt met haar ruim 1000 medewerkers en 600 vrijwilligers hulp en zorg aan haar cliënten thuis, in één van de verpleeghuizen of in het revalidatiecentrum. Als medewerker bij Zonnehuisgroep Vlaardingen word je gekend. Je krijgt ruimte om jezelf te zijn, je te ontwikkelen en thuis te voelen.  

Verwachtingen

Als Manager Gebouwenbeheer ben je verantwoordelijk voor de gehele vastgoedportefeuille (+/- 60.000 m2) van de organisatie en adviseer je het management bij de ontwikkelingen van het (bouw) technisch en vastgoedbeleid. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe producten en/of diensten. Je zorgt dat voorgenomen bouwkundige doelen worden behaald en dat de kwaliteit van dienstverlening, onderhoud en gebouwenbeheer op orde is. Je geeft direct leiding aan een klein team en je bouwt met elkaar aan de verdere ontwikkeling van de afdeling.

De nieuwe rol biedt veel kansen om zelf vorm en inhoud aan te geven. Op dit moment bestaat het team uit twee coördinatoren en is een groot gedeelte van de werkzaamheden uitbesteed aan een aannemer. Zonnehuisgroep Vlaardingen staat voor de keuze om de uitbesteding verder te professionaliseren of weer binnen de organisatie zelf te beleggen. Je bent sparringspartner voor de directeur Bedrijfsvoering.

Je bent verantwoordelijk voor een goede planning en control cyclus rondom gebouwenbeheer en inrichting. En treedt op als projectleider voor interne projecten. Denk hierbij aan nieuw- en verbouwprojecten, het installeren van domotica en het vervangen van bijvoorbeeld een telefooncentrale. Maar ook het MJOP en BHV valt binnen het taakgebied van de Manager Gebouwenbeheer. Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema. Daarnaast word je uitgedaagd om winst te behalen door de processen beter in te richten. 

Verantwoordelijk voor:

Beleid: 
  • Adviseert het management en de raad van bestuur ten aanzien van vastgoed, gebouwenbeheer en veiligheid, gebaseerd op de visie van de organisatie, wet- en regelgeving en in- en externe ontwikkelingen
  • Volgt in- en externe ontwikkelingen binnen het vakgebied, stelt een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMJOP) op en een jaarplan voor de afdeling en is verantwoordelijk voor de implementatie, evaluatie en bijstelling hiervan 
  • Vertaalt beleid naar korte en lange termijndoelstellingen
  • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van (nieuwe) faciliteiten, activiteiten en/of diensten
Gebouwenbeheer en vastgoed:
  • Initieert en leidt bouw en/of renovatieprojecten, interne verhuizingen, werkgroepen en commissies en stelt plannen van eisen, projectplannen en business cases op
  • Stelt onderhouds- en beheersplannen op volgens de laatste veiligheidseisen en richtlijnen, ziet toe op de uitvoering van deze plannen en bewaakt de begroting hiervan
  • Bewaakt en geeft sturing aan de diverse, met elkaar samenhangende, onderhoudscontracten met externe dienstverleners
  • Beheert het budget voor (ver)bouw, onderhoud en instandhouding
  • Voert volgens inkoopbeleid onderhandelingen met diverse externe partijen, zoals aannemers, gemeenten en leveranciers

Wij zoeken

Je bent in het bezit van een HBO/WO diploma in de Facilitaire of Bouwkundige richting. Je beschikt over aantoonbare ervaring in het begeleiden van vastgoedprojecten en het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen. Je bent gewend om leveranciers aan te sturen op regiebasis. Kennis van zorgvastgoed is een pré. Kennis van technische installaties en apparatuur is vereist evenals kennis en kunde van BHV. Je bent op de hoogte van trends en innovaties op dit gebied en kunt dit plaatsen binnen een zorg organisatie. Je legt makkelijk contacten en schakelt eenvoudig tussen alle niveaus in de organisatie, waarbij je actief en constructief samenwerkt met alle betrokken diensten. Tot slot ben je daadkrachtig, toon je initiatief en overtuigingskracht en ben je resultaatgericht. 

Salaris

De functie valt in FWG schaal 65. Een werkweek van 4 keer 9 is mogelijk. Je hebt, conform cao VVT, recht op een eindejaarsuitkering, vakantietoeslag en pensioenopbouw bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Om vitaal en vrolijk te blijven, heeft de Zonnehuisgroep een fietsenplan en bieden zij medewerkers een breed scala aan vitaliteitsactiviteiten aan en staat persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel. 

Interesse?

Mail je CV en motivatiebrief vóór 6 november 2020 naar sollicitaties@vfm.nl. Wil je meer informatie over de functie dan kun je bellen met Dirk Brukx, tel. 06-47974890 of Ellen van der Veen, tel. 06-24808084 

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord