Workshop | Trends facility management

De facilitaire organisatie in verbinding met haar omgeving   

De facilitaire branche verandert in een hoog tempo. Technologische en sociologische ontwikkelingen zorgen voor een continu veranderend landschap. Het definiëren en waarderen van interne en externe trends die van invloed kunnen zijn op de facilitaire afdeling wordt steeds belangrijker.   

 

Wilt u met uw team aan de slag met trends binnen facility management? 

Wij bieden een workshop van één of twee dagdelen. Enerzijds gericht op het verkrijgen van inzicht in megatrends, facilitaire trends en facilitaire organisatiemodellen. Anderzijds een inspiratiesessie waarin u met het hele team vanuit een open blikveld de actuele situatie van uw organisatie en branche afzet tegen de mogelijkheden die de markt biedt. 

 

Onze werkwijze | Megatrends en de invloed van FM 

De workshop begint met een inspirerende presentatie over megatrends. Megatrends zijn ontwikkelingen die van invloed zijn op de gehele maatschappij en kunnen (in)direct van invloed zijn op de facilitaire markt. VFM benadert de megatrends vanuit de pijlers: mens, omgeving en techniek.

Welke ontwikkelingen spelen op dit moment en zijn relevant voor het facilitair werkveld en uw organisatie in het bijzonder? Thema’s zoals urbanisatie, klimaat verandering, Big Data, Artificial Intelligence en demografische veranderingen komen aan bod.

Vervolgens gaan wij in op de invloed van deze megatrends op facility management aan de hand van concrete voorbeelden en de mate waarin de interne en externe ontwikkelingen uw facilitaire organisatie raken.

 

Trends in facilitaire organisatiemodellen

In het tweede deel van de presentatie wordt ingezoomd op de invloed van trends en ontwikkelingen op de facilitaire organisatiemodellen, rekening houdend met verschillende niveaus van uitbesteding. 

 

De toekomst van FM voor uw organisatie 

Nu is het tijd om in een interactieve setting met elkaar te discussiëren over mogelijke toekomstscenario's op basis van de volgende vragen: Welke ontwikkelingen spelen er binnen uw organisatie en daarbuiten? Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor de organisatie en het facilitaire team? En hoe kan hier effectief op ingespeeld worden? 

 

Resultaat en toegevoegde waarde

Na afronding van de workshop heeft de facilitaire organisatie inzicht in:

  • Belangrijkste Trends & Ontwikkelingen, op macro niveau en vertaald naar facility management;
  • De verschillende facilitaire organisatiemodellen, hun eigenschappen en het afwegingskader;
  • Interne en externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de inrichting van uw organisatie inclusief een prioritering;
  • Een eerste vertaling naar mogelijke toekomstige organisatiemodellen op basis van scenario’s.   

Bent u benieuwd wat deze workshop uw organisatie kan opleveren? Wij komen graag bij u langs om onze aanpak nader toe te lichten en een worshop op maat voor te bereiden. Iedere organsiatie is immers uniek. 

Interessante blogs en downloads 

Wilt u nu alvast meer lezen? In het whitepaper 'De drie voorwaarden voor wendbaar FM' leest u waarom het belangrijk is om inzicht te hebben in actuele trends en ontwikkelingen en hoe u de beweging kunt maken naar wendbaar FM. In aanvulling op het whitepaper hebben wij een wendbaarheidscanvas ontwikkeld, waarmee u samen met uw team direct aan de slag kunt gaan met wendbaarheid. 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord